-22%
Mã SP: Fujitsu g3220/ram4/ssd120
2.500.000đ
-20%
Mã SP: Fujitsu g3220/ram8/ssd 120GB
2.800.000đ
-20%
Mã SP: Fujitsu g3220/ram4/ssd240GB
2.800.000đ
-18%
Mã SP: Fujitsu g3220/ram8/SSD 240GB
3.100.000đ