Chân đế

Chân đế

Hai cách nhìn sự thật: sự thật phân biệt tục đế và chân đế. Trong đạo Bụt có quan niệm về nhị đế. Nhị đế có nghĩa là hai loại sự thật, sự thật tương đối và sự thật ...


Không có sản phẩm trong danh mục này.