Bộ khếch đại

Bộ khếch đại

Bộ khuếch đại Tranzito (transistor) là một mạch điện điện tử của Tranzito với những linh kiện điện tử khác thông thường là điện trở và tụ điện theo một định ..


Không có sản phẩm trong danh mục này.